Uzmanlık Alanlarım

Uzm. Dr. Emel ÖZEN

Uzm. Dr. Emel ÖZEN

Uzmanlık Alanlarım

 • Bebek Ruh Sağlığı (⇒)
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı (⇒)
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (⇒)
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (⇒)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli vs.) (⇒)
 • Zeka Gerilikleri (Mental Retardasyonlar)
 • Çocukluk Çağı Depresyonu (⇒)
 • Psikotik Bozukluklar
 • Bipolar ve İlişkili Bozukluklar
 • Kaygı ve Korkular (Anksiyete Bozuklukları) / Sınav Kaygısı
 • Takıntılar (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • İstemsiz Hareketler (Tik Bozuklukları)
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Öfke Nöbetleri
 • Davranım Bozukluğu (⇒)
 • Karşıt Olma – Karşı Gelme Bozukluğu
 • Kardeş Kıskançlığı (⇒)
 • Boşanma Süreci ile ilgili Danışmanlık
 • Yas Danışmanlığı
 • Cinsel Kimlik Sorunları {Cinsel kimliğinden yakınma /Hoşnut olmama}
 • Ergenlik Sorunları
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Yeme ve Beslenme Sorunları {Pika/Toprak vb. maddeleri yeme, Geri Çıkarma (Geviş Getirme) Bozukluğu, Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu, Anoreksiya, Bulimiya vb.)
 • Uyku Sorunları,
 • Uyum Bozuklukları
 • Madde (Alkol, Sigara ve Uyuşturucu vb.) Bağımlılığı
 • İnternet Bağımlılığı (⇒)
 • Okul ile ilgili Sorunlar
 • Akran Zorbalığı
 • Travma Sonrası Stres Bozuklukları (PTSB)
 • Tuvalet Sorunları
 • Alt Islatma (Enürezis) / Kaka Kaçırma (Enkoprezis) Sorunları
 • Parmak Emme ve Tırnak Yeme
 • Utangaçlık / Çekingenlik
 • Bağlanma Bozuklukları
 • Özgüven Sorunları
 • Konuşma Sorunları
 • ….